Lecturer English Final Interview Result

KPPSC Results

Male Lecturer English (BPS-17) In Higher Edu: Deptt. (Advt: No. 06/2013)

S.NO. NAME WITH FATHER’S NAME DISTRICT / ZONE
1 Aasir Ahmad S/O Noroz Khan Swabi/2
2 Abdullah Khan S/O Misal Khan F.R.Bannu/1
3 Aurangzeb Khan S/O Hafiz Muhammad Yasin S.W.Agy:/1
4 Ibrar Ullah S/O Kachkook Khan Dir/3
5 Ihtisham ul Haq S/O Taj ul Inam Mardan/2
6 Inamullah S/O Ghulam Subhani D.I.Khan/4
7 Khushdil Khan S/O Sher Bahadar F.R.Bannu/1
8 Kifayat Ullah Khan S/O Sa’ad ud Din Bannu/4
9 Liaqat Ali Khan S/O Abdul Hameed Bajaur Agy:/1
10 Muhammad Faisal S/O Allah Dad Khan Abbottabad/5
11 Muhammad Ilyas S/O Mir Chaman Sabir Karak/4
12 Muhammad Imranullah S/O Mir Kalan Khan Chitral/3
13 Muhammad Kamran S/O Rahmat Ullah D.I.Khan/4
14 Muhammad Naeem S/O Muhammad Miskeen Abbottabad/5
15 Muhammad Sabar Shah S/O Ghulam Kaboot Shah Bannu/4
16 Muhammad Sadiq Akbar S/O Shamshad Ali Charsadda/2
17 Muhammad Shehzad Khan S/O Sher Khan Mardan/2
18 Muhammad Zikria S/O Bawar Khan Peshawar/2
19 Naseer Abbass Khalil S/O Nausherawan Peshawar/2
20 Nasir Khan S/O Umar Muhammad Swat/3
21 Nasir ud Din Muhammad S/O Zahid Ullah F.R.Bannu/1
22 Nizamullah Khan S/O Hamidullah Khan Dir/3
23 Noor Muhammad S/O Sher Muhammad F.R.Bannu/1
24 Qazi Muhammad Toseef S/O Qazi Muhammad Hanif Mansehra/5
25 Rafaqat Hussain S/O Muhammad Akram Mansehra/5
26 Saad Ullah Khan S/O Laal Khan F.R.Bannu/1
27 Sadiq Hussain S/O Misri Khan Khy: Agy:/1
28 Salman Wazir S/O Noor Ullah Khan F.R.Bannu/1
29 Sami ud Din S/O Muhammad Hanif Swat/3
30 Sher Badshah S/O Khan Badshah Charsadda/2
31 Wajid Khan S/O Sabir Sultan Abbottabad/5
32 Zafarullah Khan S/O Bashir Khan Mardan/2
33 Ziarat Khan S/O Lebar Khan Dir/3
34 Zul Qarnain S/O Rooh ul Amin Mardan/2